นโยบายส่วนบุคคล

นโยบายส่วนบุคคล

อัปเดตครั้งล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2020

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการและบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่กฎหมายปกป้องคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการคุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายส่วนบุคคลนี้ได้รับการบำรุง

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์

นิยาม

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายส่วนบุคคลนี้:

  • คุณ หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการหรือ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามที่บุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการตามที่ใช้บังคับ

  • บริษัท (เรียกว่า “บริษัท “, “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลงนี้) หมายถึงล็อตเตอรี่และบล็อกค่าใช้จ่าย

  • พันธมิตร หมายถึงกิจการที่มีการควบคุมถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยที่ “การควบคุม” หมายถึงการเป็นเจ้าของหุ้น 50% หรือมากกว่านั้นสัดส่วนการถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการอื่น ๆ
  • บัญชี หมายถึงบัญชีที่ไม่ซ้ำกันซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้คุณเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา
  • เว็บไซต์ อ้างถึง lotandblockrealty ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก https://lotandblockrealty.com
  • บริการ หมายถึงเว็บไซต์
  • ประเทศ หมายถึง: ประเทศไทย
  • ผู้ให้บริการ หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือบุคคลตามกฎหมายที่ประมวลผลข้อมูลในนามของ บริษัท มันหมายถึง บริษัท บุคคลที่สามหรือบุคคลที่ บริษัท ว่าจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกบริการเพื่อให้บริการในนามของ บริษัท ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือเพื่อช่วยให้ บริษัท ในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการ
  • บริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม หมายถึงเว็บไซต์ใด ๆ หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ใด ๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการ
  • ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนหรือระบุตัวตนได้

  • คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของคุณใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีรายละเอียดประวัติการเข้าชมของคุณในเว็บไซต์นั้นและมีการใช้งานจำนวนมาก
  • อุปกรณ์ หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตดิจิทัล
  • ข้อมูลการใช้งาน หมายถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะสร้างโดยการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่นระยะเวลาการเข้าชมหน้าเว็บ)

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเภทของการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเราเราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งสามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้อาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:

   • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของอุปกรณ์ของคุณ (เช่นที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์เวอร์ชันของเบราว์เซอร์หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชมเวลาและวันที่คุณเยี่ยมชมเวลาที่ใช้ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะประเภทอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้รหัสเฉพาะอุปกรณ์มือถือของคุณที่อยู่ IP ของอุปกรณ์มือถือของคุณ , ระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ, ประเภทของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่คุณใช้, ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้คือบีคอนแท็กและสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา